Stopnie

Harcerz


Przyszedłem na pierwszą zbiórkę i poznaję czym jest harcerstwo. Chcę zostać harcerzem i rozumiem z czym się to wiąże. Poznaję moją drużynę i zastęp, kompletuję mundur, znam PRAWO HARCERSKIE,
- Uzyskał pisemną zgodę rodziców na wstąpienie do ZHR i przekazał ją drużynowemu.(Karta harcerza - dostać można ją u drużynowego)

Czas trwania : do 4 miesięcy


Młodzik


Młodzik wie co to znaczy być harcerzem i jest gotów nim zostać. Nie wymaga opieki. Potrafi zadbać o siebie. Jest dzielny. Pomaga innym, szczególnie słabszym. Jest dobrym kolegą, synem i uczniem.

Czas trwania : 3-5 miesięcy


Wywiadowca


Rozumiem Prawo Harcerskie i zgodnie z nim postępuję w życiu codziennym. Systematycznie uczestniczę w praktykach religijnych Kościoła. Staram się być dobrym harcerzem. Jestem samodzielny. Potrafię zadbać o siebie. Aktywie i odpowiedzialnie uczestniczę w życiu zastępu i drużyny. Można na mnie polegać w trudnych sytuacjach. Doskonalę się w technikach harcerskich. Jako syn, brat, wnuk jestem gotowy do poświęceń na rzecz rodziny. Pamiętam o swoich obowiązkach i właściwie je wypełniam. Staram się być przykładem dla swoich rówieśników. Harcerzem jestem nie tylko wtedy, kiedy mam na sobie mundur. Jestem gotów na każde wezwanie do służby

Czas trwania : 3-8 miesięcy

Ćwik


Staję się mistrzem (ćwikiem) harcerskiego wyrobienia. Świetnie daję sobie radę w lesie, opanowałem techniki harcerskie, znam historię i rozumiem współczesne dzieje harcerstwa. Jestem człowiekiem wiary opierającej się na osobistej modlitwie i refleksji. Mój patriotyzm jest podstawą aktywnej służbie Polsce. Potrafię określić swoje słabości i walczyć z nimi. Poszerzam swoje horyzonty intelektualne i zainteresowania, znajduję się w świecie kultury. Pracuję nad kulturą osobistą. Pełnię służbę bliźniemu, można na mnie polegać, jestem

PRÓBA KOŃCOWA -
indywidualny wyczyn, w trakcie którego kandydat będzie musiał wykazać się w praktyce posiadaną wiedzą i umiejętnościami z zakresu zaradności życiowej, sprawności puszczańskiej, pełnego harcerskiego wyrobienia (również w zakresie wymagań poprzednich stopni), gotowości służby i umiejętności jej pełnienia, rozumienia otaczającego świata i pokonywania własnych słabości.

Czas trwania : 7-15 miesięcy

//]]>