O nas

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

  • ZHR jest wspólnotą, której członkowie w zmieniającym się społeczeństwie są wierni tradycyjnemu Przyrzeczeniu i Prawu Harcerskiemu.
  • Praca wychowawcza prowadzona jest w oparciu o metodę harcerską w odrębnych organizacjach harcerek i harcerzy.
  • Kadrę Związku stanowią instruktorki i instruktorzy – pełnoletni, kompetentni i będący chrześcijanami.
  • Związek modyfikuje swój program i sposoby działania, aby odpowiadać na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości.
  • Organizacja inicjuje i wspiera środowiska działające we wszystkich miejscowościach, niezależnie od ich wielkości.
  • Członkowie ZHR są aktywni w życiu społecznym, mają wpływ na kształtowanie stylu życia młodych ludzi, podejmują służbę na rzecz innych i środowiska naturalnego.


Dowiedz się więcej
W swej stuletniej historii ruch harcerski zdołał wytworzyć swój własny, niezwykle skuteczny system wychowania młodzieży, który opiera się na specyficznej metodzie działania, całkowicie odmiennej od tych stosowanych w szkolnictwie.

Aby zrozumieć założenia owej metody, należy sobie uświadomić, iż Harcerstwo nie zajmuje się jedynie przekazywaniem wiedzy, lecz powołane jest do wyrabiania charakterów i kształtowania postaw – w szczególności postaw obywatelskich.

Ktoś, kto nie miał okazji zaznajomić się z metodycznymi założeniami naszego ruchu, może traktować obserwowane przejawy działalności harcerskiej z przymrużeniem oka – jako jałową, infantylną zabawę – przysłowiowe „bieganie w krótkich portkach po lesie”. Tymczasem owa dziwna dla postronnego obserwatora inność Harcerstwa od szkoły jest warunkiem jego nieprawdopodobnej skuteczności wychowawczej.

Dowiedz się więcej

Aktualności

24 kwietnia 2017

II Turniej Zastępów

W sobotę, 22 kwietnia, Raciborski Związek Drużyn Harcerzy zorganizował II Turniej Zastępów, w czasie którego prawie 60 harcerzy i harcerek rywalizowało w różnych konkurencjach.
16 kwietnia 2017

Życzenia Wielkanocne komendanta związku drużyn

Drogie zuchy, druhny, druhowie, rodzice i przyjaciele! Niech prawda objawiona przez Zmartwychwstanie Syna Bożego prowadzi nas w codziennym życiu, doda nam sił i nadziei na czekające […]
2 marca 2017

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i w związku z tym grupa harcerzy uczestniczyła w obchodach zorganizowanych w Domu Kultury „Strzecha”.

//]]>