25-lecie Raciborskiego Związku Drużyn Harcerzy

Droga Młodzieży! Druhowie! Niezależne harcerstwo w naszej szkole organizuje się z wielkim trudem (...) Przede wszystkim stale czekam, że już... w każdej chwili nastąpi zjednoczenie ruchu harcerskiego i powstanie jedno harcerstwo o tradycyjnej i pięknej nazwie ZHP z obowiązującym statutem z 1936 r. (...) W naszej szkole jak nadmieniłem powstało harcerstwo niezależne, ale nie mogłem się zdecydować do jakiej organizacji, czy do ZHP-1918, POH czy też do HSL. Wreszcie po zasięgnięciu opinii zdecydowałem się na Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR).

Czuwaj!
śp. hm. Ryszard Dyjakon

Słowem wstępu

"Dziadek", jak nazywaliśmy druha Ryszarda, podjął tę najważniejszą dla nas decyzję, aby należeć do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, miało to miejsce 24 października 1990 roku. Wkrótce potem 9 listopada, rozkazem L4/90 Komendanta Górnośląskiej Chorągwi ZHR powstał Raciborski Związek Drużyn Harcerek i Harcerzy. W tych czasach ZHR dopiero budował swoje struktury, dlatego też powołany związek drużyn miał być jednostką przejściową zrzeszającą harcerzy i harcerki. Tym samym, 15 października 1991 roku rozkazem Naczelnika Harcerzy L10/91 powstaje Raciborski Związek Drużyn Harcerzy, a jego pierwszym komendantem zostaje hm. Ryszard Dyjakon. Zbliżając się do tej wielkiej rocznicy 25 lat istnienia naszego związku drużyn chcielibyśmy wspomnieć druha Ryszarda, ale również spotkać się, aby powspominać te minione lata.

Komendant obchodów
pwd. Arkadiusz Tobiasz

Plan obchodów

Sobota, 15 października

16:00 - Msza Święta z okazji 25-lecia powstania Raciborskiego Związku Drużyn Harcerzy w intencji śp. hm Ryszarda Dyjakona, pierwszego komendanta (kościół NSPJ w Raciborzu, ul. Warszawska 29)

ok. 17:00 - Apel (plac przed kościołem)

ok. 17:30 - Spotkanie "po latach" - skromny harcerski poczęstunek (dom parafialny)

Zapraszamy wszystkich obecnych, byłych harcerzy i harcerki, sympatyków i naszych przyjaciół do uczestnictwa w naszych obchodach.

Wspierają nas:


Do obchodów 25-lecia pozostało:

00

dni


00

godzin


00

minut


00

sekund


//]]>