Kapituła HO

Kapituła Stopnia Harcerza Orlego przy Raciborskim Związku Drużyn Harcerzy "BASTION" jest odpowiedzialna za otwieranie i zamykanie prób na stopień Harcerza Orlego przez harcerzy z związku drużyn. Kandydaci stawiają się przed Kapitułą i przedstawiają treść próby przy otwarciu, bądź raport z realizacji próby przy zamknięciu. Kapituła dokonuje oceny kształtu lub stopnia realizacji próby po czym wnioskuje do komendanta o otwarcie, zamknięcie lub umorzenie próby.

Skład Kapituły


Zasady zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres Kapituły najpóźniej na tydzień przed terminem spotkania. W ciągu dwóch dni Kapituła prześle maila zwrotnego z informacją o przyjęciu (lub odmowie przyjęcia) z podaniem miejsca i terminu spotkania. Zgłaszający ma obowiązek do dwóch dni potwierdzić swój udział w zbiórce.

Otwarcie próby
Przy otwarciu próby należy przesłać wypełnioną kartę próby na stopień.

Zamknięcie próby
Przy zamykaniu próby należy przesłać raport z przebiegu próby.

Dokumenty należy przesyłać w formacie doc lub pdf !

Zbiórka Kapituły

Na zbiórkę należy przyjść wraz z opiekunem, obaj w pełnym umundurowaniu, z nabitym stopniem na Krzyżu Harcerskim.

Otwarcie próby
Przy otwarciu należy mieć ze sobą kartę próby w wersji papierowej w trzech kopiach.

Zamknięcie próby
Przy zamykaniu próby należy przyjść z kartą próby, wydrukowanym raportem, a także z ewentualnymi załącznikami do wglądu.
  • Wszystkie dokumenty potrzebne do stawienia się przed Kapitułą należy przesłać na poniższy adres e-mail.
  • kapitula@raciborz.zhr.pl

//]]>