Przekaż darowiznę

12495068_999903020089886_7628579999758397186_nIstnieje możliwość przekazywania darowizn od osób fizycznych i prawnych na rzecz Raciborskiego Związku Drużyn Harcerzy „BASTION”. Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia naszej pracy, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku osób fizycznych ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26, ust. 1, pkt 9) mówi, że podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalony po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych.

W przypadku osób prawnych ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18, ust. 1, pkt 1) mówi, że podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalony po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych.

Darowizny można dokonywać na poniższe konto:
Okręg Górnośląski ZHR13434798_1042124085867779_2703695971654752331_n
Raciborski Związek Drużyn Harcerzy
Bank Spółdzielczy w Wołczynie
77 88760009 0034 9011 2000 0008 l

Ważne jest, aby darowizna została przekazana przelewem bankowym. Zapewniamy profesjonalną współpracę, w tym także wystawienie aktu potwierdzającego dokonanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego w celu przedstawienia urzędowi skarbowemu.

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

//]]>