Instruktorzy

pwd. Arkadiusz Tobiasz HO

skarbnik i sekretarz


Absolwent I LO w Raciborzu, profil matematyczno-fizyczny. Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, studia I stopnia, kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalność rachunkowość. Od 28 października magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunek Informatyka i Ekonometria, specjalność informatyka ekonomiczna.

Od 1999 członek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, od 2007 roku instruktor tejże organizacji. W latach 2003-2005 drużynowy 2 Raciborskiej Gromady Zuchów, w latach 2003-2005 oraz 2008-2009 drużynowy 2 Raciborskiej Drużyny Harcerzy, od 2002 roku sekretarz i skarbnik Raciborskiego Związku Drużyn Harcerzy, w latach 2007-2009 sekretarz i referent zuchowy Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy, w latach 2006-2010 członek Zarządu Okręgu Górnośląskiego. W 2008 i 2012 roku współorganizowałem zloty Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy, na które zdobyłem dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Od 2013 roku prowadzę własną firmę, gdzie realizuje projekty informatyczne – strony www z nastawieniem na tematykę e-commerce i CRM. Wcześniej przez ponad 1,5 roku pracowałem w firmie informatycznej w Toruniu.

W ciągu swojej harcerskiej służby wiele ofiarowałem, ale nawet po tylu latach harcerstwo nadal bardzo wiele mi daje.

phm. Dawid Tobiasz HR

komendant


Absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu na kierunku: elektrotechnika przemysłowa. W 2009 roku ukończył studia magisterskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, kierunek Elektrotechnika, specjalność Maszyny Elektryczne.

Związany z raciborskim środowiskiem harcerskim od 1996 roku. W latach 2001-2006 oraz 2011-2012 drużynowy 1 Raciborskiej Drużyny Harcerzy "Karacena" im. Króla Jana III Sobieskiego. Stopień instruktorski zdobywa w 2005 roku i od 13.01.2006 do dnia dzisiejszego pełni funkcję komendanta Raciborskiego Związku Drużyn Harcerzy "Bastion".

Od ponad 3 lat mieszka i pracuje jako inżynier w Katowicach.

pwd. Tomasz Wardenga HR


//]]>