Koło Przyjaciół Harcerstwa

Od 2011 roku dawni harcerze, harcerki, sympatycy harcerstwa, a także rodzice harcerek i harcerzy zrzeszają się w Kole Przyjaciół Harcerstwa, które zostało powołane przy Raciborskim Związku Drużyn Harcerzy „BASTION” 2 kwietnia 2011 roku.

Podstawowym zadaniem KPH jest wspieranie moralne, organizacyjne i finansowe jednostki organizacyjnej, przy której działa oraz wspieranie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i propagowanie idei i metody harcerskiej.

//]]>